Oranjestichting Zoetermeer

Oranje Nassau College:

Het ONC is een open christelijke school met als uitgangspunt de Bijbelse waarden en normen. Het Nederlandse Koningshuis behoort tot het Huis Oranje-Nassau. Het Huis Oranje-Nassau komt voort uit het Huis Nassau uit Duitsland. De stamvader was Walram van Laurenburg (ca 1146-1198). De naam Oranje werd toegevoegd toen de latere stadhouder Willem I, graaf van Nassau (1533-1584), het Zuid-Franse vorstendom Orange erfde. Volgens de huidige wet Lidmaatschap Koninklijk Huis dragen de koning, diens vermoedelijke opvolger en de koning die afstand heeft gedaan van het koningschap de titel Prins(es) van Oranje Nassau. Andere leden van het Koninklijk Huis kunnen de titel bij Koninklijk Besluit krijgen als een persoonlijke, niet-erfelijke titel.