Oranjestichting Zoetermeer

Spelregels vrijmarkt Koningsdag 2017

Er zijn geen kramen of partytenten op de vrijmarkt toegestaan. U mag wel gebruik maken van stoelen en een tafeltje om de spullen op uit te stallen.

De vrijmarkt is alleen toegestaan op de volgende locaties:

Op last van de Brandweer moeten alle fietspaden, bruggetjes en straten voor de hulpdiensten toegankelijk blijven. Dus geen kleedjes, tafels, dozen, borden, spullen enzovoort op de fietspaden, straten en bruggetjes zetten.

Geen commerciële verkoop. Handelaren of wat daar op lijkt worden verwijderd!

Iedereen is verplicht de niet verkochte spullen na afloop mee naar huis te nemen.

Uw vrijmarktplaats dient schoon achtergelaten te worden. U dient uw afval zelf mee te nemen. Er staan containers op de Markt en in de Dorpsstraat om afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gecontroleerd.

Het is verboden de volgende voorwerpen/producten te verkopen:
alcohol, wapens, verdovende middelen, porno, (fris)dranken en etenswaren. (dranken en etenswaren kunnen alleen onder de vergunning en na schriftelijke toestemming van de Oranjestichting worden verkocht)

Het in werking hebben van geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.

Er mogen alleen auto’s op de Markt komen, zolang de veiligheid dat toelaat, om de spullen uit te laden en na afloop de overgebleven spullen in te laden. In die tussentijd dient u de auto ergens anders te parkeren.

Om de veiligheid tijdens de vrijmarkt te garanderen wijst de organisatie u erop dat aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, team Handhaving en de politie direct moeten worden opgevolgd.

De organisatie wenst u een zonnige, gezellige en feestelijke Koningsdag toe.