Het Wilhelmus

Koningsdag begint met de aubade en het zingen van ons volkslied : "Het Wilhelmus"

Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. De tekst is omstreeks 1570 aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog geschreven op een bestaande melodie.

Hoewel het niet zeker is wordt veelal aangenomen dat Marnix van St Aldegonde de dichter is. Daarmee eerde hij Willem van Oranje (1533-1584) "De vader des vaderlands"

Hieronder de tekst van het eerste en het zesde couplet. De coupletten die veelal worden gezongen bij officiele gebeurtenissen:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.