Vrijmarkt spelregels

Spelregels vrijmarkt Koningsdag 2023
(De spelregels worden gedurende de dag ook middels flyers uitgedeeld.)

 

Er zijn geen kramen of partytenten op de vrijmarkt toegestaan. U mag wel gebruik maken van stoelen en een tafeltje om de spullen op uit te stallen.

De vrijmarkt is alleen toegestaan op de volgende locaties:

- De parkeerplaatsen en stoepen op het Marktplein
- Park Palenstein langs de voet/fietspaden
- Marseillepad
- Langs het fiets/voetpad van het Dobbepad (Markt - Vlamingstraat)
- Vlamingstraat, Dorpstraat op de stoep en achter de pilonnen
- Leidsewallen alleen op de stoepen
- Grasveld rond CKC

 

Op last van de Brandweer moeten alle fietspaden, bruggetjes en straten voor de hulpdiensten toegankelijk blijven. Dus geen kleedjes, tafels, dozen, borden, spullen enzovoort op de fietspaden, straten en bruggetjes zetten en op het Zuidwaarts voor de palen.

Geen commerciële verkoop. Handelaren of wat daar op lijkt worden verwijderd!

Alleen zolderverkoop is toegestaan voor een goed doel op de locaties van de vrijmarkt.

Iedereen is verplicht de niet verkochte spullen na afloop mee naar huis te nemen of in te leveren bij het millieueiland op de Markt.

Uw vrijmarktplaats dient schoon achtergelaten te worden. U dient uw afval zelf mee te nemen. Er wordt gecontroleerd.

Het is verboden de volgende voorwerpen/producten te verkopen:
alcohol, wapens, verdovende middelen, porno en etenswaren.
Het is verboden om levende dieren te verkopen of aan te bieden.

Het is verboden om koffie/thee, fris en overige dranken te verkopen.
Onder de vlag van de Oranjestichting zijn verkoopppunten ingericht voor eten en drinken. Onder andere met de opbrengst hiervan is de Oranjestichting is staat om hun activiteiten gratis aan te bieden.

Het in werking hebben van geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.

Er mogen alleen auto’s op de Markt komen, zolang de veiligheid dat toelaat, om de spullen uit te laden en na afloop de overgebleven spullen in te laden. In die tussentijd dient u de auto ergens anders te parkeren. Tijdelijk parkeren of de auto onbeheerd achterlaten op het vrijmarkt terrein is niet toegestaan. Hiervoor zullen parkeerboetes worden uitgeschreven.
 

Om de veiligheid tijdens de Koningsdag te garanderen wijst de organisatie u erop dat aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, team Handhaving en de politie direct moeten worden opgevolgd.

De organisatie wenst u een zonnige, gezellige en feestelijke Koningsdag toe.