Algemene vlaginstructie in de gemeente Zoetermeer

Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen “uitgebreid vlaggen” en “beperkt vlaggen”. Bij “uitgebreid vlaggen” kan iedereen de vlag buiten hangen, zoals gebruikelijk is op bijvoorbeeld Koningsdag. Bij “beperkt vlaggen” wordt de vlag alleen uitgestoken bij de hoofdgebouwen van departementen en die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koning en de Hoge Raad der Nederlanden.

Vaste data voor het vlaggen

De data[1] waarop uitgebreid (UV) of beperkt (BV) *** gevlagd moet worden zijn:

Datum Gelegenheid 

*Indien de vlaginstructie op een zondag of christelijke feestdag valt verschuift de datum naar de datum tussen de haakjes.
**Alleen op verjaardagen van de Koning en de troonopvolgers geldt er een officiële vlaginstructie.
***Voor overheidsdiensten geldt dat er 2 vlaginstructies zijn: beperkt vlaggen (BV) of uitgebreid vlaggen (UV).

Regels voor het vlaggen.

Wanneer mag de oranje wimpel boven de Nederlandse vlag?

De oranje wimpel wordt alleen gebruikt op Koningsdag en op de verjaardagen van de hierboven genoemde personen. Op alle overige data wordt de oranje wimpel niet gebruikt.

Uithangen en hijsen van de vlag.

Een vlag, volledig gehesen of halfstok, mag nooit de grond raken en/of het verkeer hinderen.Volgens de vlaginstructie geldt dat de vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang uitgehangen wordt. Tussen zonsondergang en zonsopgang wordt de vlag dus gestreken.

Regels voor het half stok hangen van de vlag.

Bij het half stok vlaggen moet de vlag volgens de regels eerst vol gehesen. Zodra de vlag volg gehesen is moet hij worden neergehaald tot het midden. Bij het neerhalen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen en daarna rustig neergehaald.

Ophangen van de vlag

Het ophangen van de vlag gebeurt met de rode baan aan de bovenzijde. (zie afbeelding hiernaast) en moet dusdanig gebeuren dat de vlag de grond niet raakt en geen hinder vormt voor het verkeer, ook als deze half stok hangt.

Kleuren en Afmetingen Nederlandse vlag

De officiële kleuren van de Nederlandse vlag zijn:

De HEX kleuren van de Nederlandse vlag die over het algemeen aangehouden worden zijn:

De kleur van de oranje wimpel is HEX: #FF7F00

Er zijn geen officiële maten voor de Nederlandse vlag. In een niet vastgestelde wet uit 1973 (De zogenoemde vlaggenwet) is de verhouding tussen de hoogte en breedte van de vlag wel vast gelegd: 2 staat tot 3. Deze afmetingen worden meestal aangehouden.

Wat is de vlaginstructie?

De minister president heeft een vlaginstructie vast gesteld. In deze vlaginstructie is bepaald wanneer de vlag uit moet op overheidsgebouwen. Ook lokale overheden dienen zich te houden aan dit vlagprotocol. In het vlagprotocol staan twee vlaginstructies: voor 'uitgebreid vlaggen'(UV) en 'beperkt vlaggen' (BV).

Uitgebreid vlaggen (UV)

Uitgebreid vlaggen geldt voor alle rijksgebouwen.

Beperkt vlaggen (BV)

Bij beperkt vlaggen hoeft de vlag alleen uit op de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. Vrijdag 18-07-2014

Behalve de Nederlandse vlag ook andere vlaggen ophangen

Wilt u de Nederlandse vlag naast andere vlaggen ophangen dan gelden de volgende regels: De vlaggen moeten van gelijke afmetingen zijn. Met de rug naar de vlaggen bezien is de ereplaats rechts. Bij drie vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen.

De geschiedenis van de Nederlandse vlag

De kleuren van de vlag zijn al in de zestiende eeuw vastgesteld, oranje, wit en blauw (oranje, banje, bleu).  In 1937 bepaalde koningin Wilhelmina bij koninklijk besluit dat de kleuren van de Nederlandse vlag rood, wit en blauw (vermiljoen, helder wit en kobalt blauw) zijn.