Doel van de Oranjestichting

Zo Oranje is dé Oranjestichting van Zoetermeer!

De stichting heeft als doel het organiseren van feestelijkheden rondom Koningsdag en andere dagen die van nationale en/of Nederlands historische betekenis zijn. Het bevorderen en verdiepen van de kennis en beleving van deze feestelijkheden en het fungeren als platform en gesprekspartner voor (lokale) overheden en instellingen.

Op 6 maart 2009 is de Oranjestichting Zoetermeer opgericht door drie enthousiaste Zoetermeerders. (Wim Kokx, Eric van Dijk en Ron Verhaak). Na meer dan 30 jaar zonder Oranjevereniging in Zoetermeer is er nu weer een platform voor het stimuleren en onderhouden van Koningsdagtradities. In 2024 telt het bestuur een zestal leden. Marijke du Burck (voorzitter), Eric van Dijk (penningmeester), Jan Brouwer,  Jos Breit, Monique van Ierssel en Eric Brunings. Het bestuur is zich bewust van het feit dat naamsbekendheid en een positief imago essentieel zijn bij het in praktijk brengen van de doelstellingen van de Oranjestichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen financiële vergoeding ontvangen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Oranjestichting wil zich, vanuit haar doelstellingen, kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en aanbrengen van cohesie. Deze betrokkenheid wordt op actieve wijze ingevuld.

De stichting wil zich, door middel van haar activiteiten, een plaats verwerven in de harten van de mensen en een logisch platform zijn om verbindingen te stimuleren tussen formele en informele groepen. De betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis (op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid is een onderdeel van de identiteit van de Oranjestichting
 
De Oranjestichting streeft er naar haar stem te laten horen en zo veel mogelijk invloed te hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Het bestuur bevordert de verbinding met en tussen groepen in Zoetermeer en met maatschappelijk relevante zaken. De Oranjestichting streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit gebeurt door het gebruik van de website als door directe communicatie.