Uw steun is Zo Oranje!

De ondersteuning van Zoetermeerse initiatieven kost natuurlijk vaak geld. U kunt een bijdrage leveren door Zo Oranje te worden. Hieronder vindt u de privileges die horen bij de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage.

  Jaarlijkse Bijdrage Privilege
Lichtoranje € 10 U wordt via email op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Middeloranje

€ 50 U ontvangt op Koningsdag het jaarlijkse kado van de oranjestichting.
Donkeroranje € 100 U wordt jaarlijks uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst om de plannen voor het komend jaar te bespreken.
Feloranje

€ 250

U wordt uitgenodigd om op Koningsdag bij alle activiteiten aanwezig te zijn. Indien gewenst wordt u op onze website genoemd als donateur.
Zó Oranje € 1000 U wordt op onze activiteiten samen met één genodigde als VIP ontvangen.

De sponsoren van de Oranje stichting zijn:

De Oranje Stichting Zoetermeer heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties en giften aan de Oranje Stichting als aftrekbare kosten op te voeren bij uw aangifte.